Güvenli manyetik kilitlemeli kapı anahtarları, şalterleri ve cihazları