Acil Stop Butonları

Emniyetli ve Mükemmel Tasarıma Sahip Acil Stop Butonları:

Schlegel ve DUX fi rmaları, standart ve ASi kontaklar ile kullanılabilen TÜV sertifi kalı ve farklı panel ebatlarında (16 mm, 22 mm, 30 mm…) oldukça geniş bir acil stop buton serisi sunmaktadır.Acil stop butonları modern ve şık tasarımları yanı sıra mekanik dayanımları, bas-çek, çevir-çek modelleri, kolayca görünebilen konum göstergeleri gibi işlevsel özellikleri ve IP65’den IP69K’ya kadar sınıfına sahip farklı modelleri ile öne çıkmaktadır.

Acil Stop Butonları İçin Emniyetli Kontak Blokları

Kontak blokları düzgün bir şekilde acil stop butonuna bağlanmadığı sürece güvenli acil durdurma sistemi etkisiz Schlegel Elektrokontakt firmasının patentli güvenlik kontakları hatalı montajlar ya da mekanik hasarlar sonucu meydana gelebilecek tehlikeli proseslere cevap verebilecek niteliktedir.

Bu durumlarda kontak blokları acil fonksiyonunun aktive olduğu ve devrenin hızlı bir şekilde kapandığını garanti eder ve sadece sorun giderildikten sonra yeniden çalışmaya başlar.

Kontak blokları vida bağlantılı veya faston bağlantılı olabildiği gibi yaylı olarak da IEC60947-5-1 direktifl erine uygun kontak yapısına sahiptirler. Yüksek kaliteli kontak butonları sayesinde düşük akımlarda dahi (24V’da 5mA ya da daha az) mükemmel anahtarlama sağlanır. Hem geleneksel hem de AS-interface uygulamaları (safety@work) için kontak blokları mevcuttur.

Safety@Work

Safety@Work mevcut ASİ-sisteminin acil stop butonları gibi emniyetli bileşenlerle geliştirilmiş halidir.

En büyük avantaj standart ve güvenliğe bağlı ASİ elemanlarının aynı sistemde birlikte veya tek kullanılabilmeleridir. Ana ünite, güç kaynağı ve elemanlardan oluşan mevcut ASİ ağlarına ilaveten bir emniyet monitörü ve ASİ elemanları ilavesi sistem basit bir şekilde geliştirilir.

Safety@Work standart ASi protokolünü esas alır ki bununla güvenlik düzeyi 3’e erişilir.